Hakkımızda

Hakkımızda

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi 18 Mayıs 1998 tarihinde Müteşebbis Teşekkülü, Valilik (İl Özel İdaresi)Ticaret ve Sanayi Odası Kuruluşlarının iştirakiyle oluşturulmuş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek kuruluş ve yer seçimi çalışmalarına başlanmıştır. Yer seçimi özellikle tarıma el verişsiz alanlar tercih edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 2 alternatif alan sunulmuş ve Bakanlık 75 hektar büyüklüğündeki alanı uygun görüldüğünü bildirerek çalışmalara başlanmasını uygun görmüştür.06.11.2000 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanan Kuruluş Protokolü ile Tüzel Kişilik Kazanmış olan Gümüşhane  Organize Sanayi Bölgesi Valiliği, (İl Özel İdaresi) Sanayi ve Ticaret Odası katılımı, Sanayi Ticaret, Sağlık ve Çevre il müdürlükleri Bilgi ve teknik destekleri ile resmi olarak çalışmalarına başlamıştır

  2001 Yılında Bölge Müdürlüğü kurulmuş bölgeye ait imar planları hazırlanarak onay için bakanlığa sunulmuş ve 11.02.2002 tarihinde inşaat alanında çalışmalara başlamıştır.Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Karadeniz Bölgesinin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan transit yola 850 metre, şehir merkezine 15 km, Trabzon Limanına 115 km, Erzincan Demir Yoluna 130 km, Erzurum’a 187 km mesafede 949.500 m2 büyüklüğünde 573.743m2’si 2500 m2 ile 220000 m2 arasında değişen çeşitli büyüklüklerde 56 adet sanayi parselinden oluşmaktadır.

Comments are closed.