Tapu

Tapu

 

Tapu verme işlemleri OSB Uygulama Yönetmeliğinin 106. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,
b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ye verenlerden; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartı gerçekleştirerek yatırımını tamamlayıp tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.
Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
Gümüşhane Tapu Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:
1- Talep Yazısı ( OSB tarafından verilecek )
2- İmza Sirküleri
3-Vekâletname (İmza atmak için Yapı sahibi gelmeyecekse)
4-Kimlik fotokopisi (İmzaya gelecek olan kişinin iletişim bilgileri yazılıp imzalanacak.)
5-Vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet)
6-YETKİ BELGESİ (Gayrimenkul alım ve satımı için Ticaret Odasından alınacak Yetki Belgesi)
7- OSB Yönetim Kurulu Kararı

 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından istenen Belgeler:
1- Dilekçe
2- Yapı Kullanma İzin Belgesi
3- Fabrika Fotoğrafları
4- Taahhütname

 

Comments are closed.