Yapı Kullanma İzni

Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımların kullanılabilmesi için, Bölge Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. İznin alınması için Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Başvuru dilekçesinde belirtilen başvuru için gerekli evrakları hazırlayarak müdürlüğümüze teslim eder.

 
Gerekli evraklar;
* SGK İlişik Kesme Belgesi,
* Yapı denetim firmasından iş bitirme yazısı (Yapı denetimine tabi olanlar için geçerlidir)
* Yapısında asansör bulunanlar için asansör projesi

Comments are closed.